Bilgi Bankası

Kardeş Kıskançlığı

Kardeşi olana dek ailesinin ilgi odağı olan çocuk, yeni kardeşinin gelmesi ile birlikte anne babasının ilgisini artık paylaşmak durumundadır. Çocuklar daima sevilmeyi ve ihtiyaclarının karşılanmasını isterler. Yeni kardeşin aileye katılması ile anne-babanın sevgisini ve ilgisini kaybedeceğinden kaygı duyan çocuk, öfke hatta ilgiyi üzerine çekmek için gerileme davranışları (bebek gibi davranma) gösterebilir. Uyku ve tuvalet düzensizliği gibi davranışlar da gözlemlenebilir. Gösterecekleri tepki gelişimsel yaşları ve karakteristik özelliklerine bağlı olarak degişir. Bu doğal bir süreçtir ve yapılması gereken doğumdan önce çocuğu yeterince bilgilendirmek, doğumdan sonra onu ilgisiz bırakmamak, yeni kardeşe olan olumsuz hislerini normal karşılamak ve bu hislerini paylaşmasına izin vermektir.

Kardeş ilişkilerinin ileriki yıllarında da kardeşler arası rekabet ve kıskançlık normaldir. Yaşanan kıskançlık ve rekabet, doğum sırası, yaş, cinsiyet vb. birçok etkenlerden olduğu gibi anne babaların kendi aralarındaki ilişkiden ve çocuklara olan tutumlarından da etkilenir. 

Kardeşler arası kıskançlıkta anne-babalar nasıl bir tutum sergilemelidir ?

- Yaşanan kardeş kıskançlığından ötürü çocukların zarar görmemesi ve olumlu kazançlar sağlamasında aile tutumları önemlidir.
Çocuklar anne ve babalarının problem çözme biçimlerini kendilerine model alırlar. Anne babalar kendi sorunlarını çözerken onlara iyi bir örnek olmalıdırlar.
Çocuklar arasında kıyaslama yapmaktan kaçınılmalıdır. Her çocuk eşsizdir ve herbiri için ayrı ve özel beklentilerimiz olmalıdır.
Çocuklarımıza adil olmak gerekmektedir. Bazı durumlarda (örn:hastalık) bir çocuk diğerine kıyasla daha fazla ilgiye gereksinim duyabilir.Bu gibi durumlarda diğer kardeşleri bir kenarda ilgisiz bırakmak yerine empati kurmaları sağlanabilir.
Anne-babaların kardeşler arası yaşananlara (birbirlerine zarar vermedikleri sürece) çok müdaheleci olmamaları en doğrusudur. Kendi aralarında uzlaşmalarına izin verilmelidir ve çözüm bulma becerileri geliştirmeleri için model olunmalıdır.
Önemli olan kıskançlık yaşıyor olmaları değil, bu duygularla nasıl başa çıkacaklarını öğrenmeleridir. Yaşadıkları duyguları dile getirmelerine veya oyun, resim gibi faaliyetlerle dışa vurmalarına izin verilmelidir. Görmezden gelmek yada bu duyguları bastırmalarını istemek doğru degildir.