ÇOCUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME VE TAKİBİ

ÇOCUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME VE TAKİBİ

ÇOCUK GELİŞİMİ DEĞERLENDİRME VE TAKİBİ

Her çocuğun okul öncesi dönemden başlayarak gelişim takibinin yapılması ve buna göre gelişim programının oluşturulması çocuğa sağlıklı bir gelecek sunmak için gereklidir. Bununla birlikte gelişimi bir ömür sürmektedir. Önemli olan çocuğun gelişimini destekleyen şartları yerine getirmektir. Gelişim takibi okul öncesi dönemde 0-6 yaş ve ilköğretim döneminde yapılır. Görüşme ve testlerle başlayan gelişim takibi çalışmasında, çocuğun  geride kalmış alanları varsa desteklenmesi için yol haritası çizilir. Aileye, çocuğunun gelişimi ile ilgili rehberlik ve danışmanlık yapılır.

Bir çocuğun bireysel, sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel özellikleriyle ailesinin yaşama alışkanlıkları, yaşamı anlama biçimi ve çocuklarıyla ilişki kurma şekli arasında direk ilişki vardı.Anne babalar çocuklarıyla ve yaşamla kurdukları ilişkinin çocuklarını nasıl etkilediği konusunda farkındalık yaşarlarsa, oluşabilecek sorunların önüne geçilmiş olur. Oluşan sorunlarda çözüme kavuşmaya başlar. Bu farkındalık sağlıklı iletişim kurma ve problem çözme becerilerinin kapısını aralar. Böylece anne ve babalara; içinde bulundukları dönemde ne yapmaları gerektiğinin cevabını fark etme imkanı verilir. Aynı zamanda, daha sonraki dönemde ne yapabileceklerine dair bazı beceriler ve deneyimler kazandırılır.

Merkezimizde; anne ve babaların ve diğer ebeveynlerin çocuklarıyla ilişkilerinde nasıl tutum sergileyeceklerine ve birbirlerine nasıl destek olacaklarına dair danışmanlık ve destek verilir.

Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Değerlendirme, Danışmanlık

Erken çocukluk dönemi; çocukların tüm yaşam becerilerinin temellerinin atıldığı çok önemli bir dönemdir.Bu dönemde yaşanan sorunların erken fark edilmesi ve müdahele edilmesi çok önemlidir. 0-6 yaş grubunda uygulanan gelişimsel değerlendirmeler, çocukların gelişimsel özelliklerinin saptanması , müdahale için  yol göstericidir.  Dil konuşma,Bilişsel, Motor, Sosyal-Duygusal gelişim alanlarında sorun yaşayan çocukların zaman kaybedilmeden bireysel özelliklerine göre doğru müdahaleler ile gelişimlerinin desteklenmesi sağlanır.

Çocukların gelişimsel zorlukları ve sorunları  gözden kaçabilmektedir. Merkezimizde çocukların gelişimlerini ayrıntılı olarak değerlendirebilecek standart ölçekler uygulanmaktadır. Her çocuğun; sorun olsun veya olmasın; 0-6 ay, 12-18 ay, 2-3 yaş ve 5-6 yaş aralıklarında gelişimsel değerlendirmesinin yapılması önerilmektedir.

Okula Hazırlık ve Okul Döneminde Değerlendirme, Danışmanlık

Çocukların mutlu,dengeli,özgüveni yüksek,üretken bireyler olarak yetişmelerinde okul yaşantılarının etkisi çok önemlidir. Yapılan araştırmalar; okula başlamaya ve öğrenmeye hazır olan çocukların okul hayatında daha mutlu,uyumlu ve başarılı olduklarını göstermiştir.

Çocuğun okula hazır olması; fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında yaşına uygun şekilde desteklenmesi ile yakından ilgilidir. Özellikle yaşamın ilk 5 yılında çocuğun güven ve sevgi duyduğu bir ev ortamında bulunması, merak ettiği şeyleri öğrenebilmesi için olanaklar sunulması gelişimini olumlu yönde destekler. Anne ve babalar çocukları için uygun bir öğrenme ortamı yaratmak, onları soru sormaya, öğrenmeye ve keşfetmeye teşvik etmek için pek çok şey yapabilirler. Çocuklarının okula uyum sağlamalarında ve başarılı olmalarında rol oynamak isteyen ana-babalar, işe çocuklarının özelliklerini iyi tanımak , okula başlayan çocuklarda ne gibi özelliklerin önemli olduğunu öğrenmekle başlayabilirler.

Eğer anne-baba olarak çocuğunuzun okula başlaması konusunda kaygılarınız varsa veya okuldaki öğretmenleri size bu konudaki endişelerini aktardıysa çocuğunuzun okul olgunluğu açısından değerlendirilmesi önemlidir. Merkezimizde hem çocuğunuz okula hazır olup olmadığı konusunda değerlendirilir,  eğer özel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsa bu desteğin okula hazırlık programı yolu ile sistemli bir şekilde verilmesi ve izlenmesi sağlanır.