DOWN SENDROMU

DOWN SENDROMU

Down sendromu, vücut hücresinde fazladan bir (+1) kromozom bulunması sebebiyle olan genetik bir durumdur. Down sendromu bir hastalık değildir. Down sendromlu herkes, farklı derecelerde öğrenme güçlüğüne sahiptir. Bazı fiziksel özellikler down sendromlular arasında yaygındır ve onlar bazı tıbbi problemlere yatkın olabilirler. Fakat unutulmaması gereken şey down sendromlularının her biri bireyseldir, onların kim olduğunu onların kendi güçlü ve zayıf yönleri ve kişisel davranışları belirler.

Down Sendromu: Down Sendromlu pek çok çocuğun alıcı dil becerilerine nazaran daha çok ifade edici dil becerilerinde sorunlar yaşadıkları söylenebilir. DS’li bireylerin sözcük  dağarcığı başka dil alanlarına göre daha gelişmiş olabilir. DS’li çocukların büyük bir çoğunluğu ses ya da sözcüklerin art arda sıralanmasında sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu nedenle de artikülasyon ve anlaşılabilirliğin düşük oluşu temel sorunlardır.

Down Sendromu Gelişmeyi Nasıl Etkiler ?

Down sendromu olan   çocuklar yürümeyi, konuşmayı ve tuvalet eğitimini öğrenirler fakat bu gelişmenin kilometre taşı sayılan davranışları yaşıtlarına göre daha geç öğrenirler. Öğrenme yetersizliği olan çocuklar için geliştirilen erken müdahale programları çocuk gelişimine bütün alanlarda yardımcı olur. Bu programlar çocuklar ve aileler için konuşma ve fiziksel aktivitelerin  yanı sıra evde öğrenme programları içerir. Çocuk ve yetişkin olan olan down sendromlular tıpkı diğer insanlar gibi öğrenmeye devam edebilirler. Doğru  bir destekle down sendromlu insanlar arkadaş edinebilir, okula gidebilir, iş  edinebilir ve kendi hayatları ve gelecekleri için karar verebilirler.