O-DMP (OKUL ÖNCESİ DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

O-DMP (OKUL ÖNCESİ DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

Disleksinin temelinde sesleri farketme,çözümleme,harfe dönüştürme,işitsel kısa süreli bellek ve otomatik patern farklılıkları vardır.

Okul öncesi dönemde disleksi işitsel bellek sorunları,görsel bellek sorunları,gecikmiş konuşma,fonolojik farkındalık,oryantasyon sorunları ve duyu motor becerilerdeki sorunlarla kendisini göstermektedir.

Araştırma sonuçları risk grubunda yer alan çocukların daha okul öncesi dönemde belirlenebildiğini ve uygun müdahale programları ile desteklendiğinde disleksi ile tanılanma olasılıklarının büyük oranda azaldığını göstermiştir.

Çocukların genel gelişimsel düzeylerini arttırmaya yönelik otomatik patern,işitsel ve görsel kısa süreli bellek,görsel işlemleme,fonolojik farkındalık,işitsel algılama ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine ve gerekli akademik beceriler için sağlam bir yapı oluşturmasına yardımcı olur.

 0kul öncesi disleksi belirtileri testi (o-dist) ile gelişimsel farklılık gösterdiği belirlenen okul öncesi dönemdeki çocuklar için kullanılan   O-DMP (Okul Öncesi Disleksi Müdahale Programı)  otomatik patern,kısa süreli bellek,görsel işlemleme,gelişimsel dil ve fonolojik farkındalık becerilerinde oluşan gelişimsel farklılıkları erken dönemde müdahale ederek çocukları normal gelişim düzeyine ulaştırmayı hedefler.