OYUN TERAPİSİ

OYUN TERAPİSİ

Oyun çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimine yardımcı olmaktadır. Çocuklar oyun ile dış dünyayı tanır, hayata dair denemeler yapar, hayal ile gerçeği ayırt edebilmeyi öğrenir. Kısacası hayatla mücadele etmeyi deneyimler. Bu anlamda oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebildiği en uygun dildir. Oyun çocukların gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda mutlu eder.

Hangi Durumlarda Oyun Terapisi Fayda Sağlar ?

- Davranış Problemleri,
- Dikkat Eksikliği,
- Hiperaktivite,
- Öfke Kontrolü Problemleri,
- Özgüven ve Benlik Gelişimi,
- Korku ve Kaygılar,
- Takıntılar,
- Kardeş Kıskançlığı,
- Travmalar,
- Yemek Yeme Problemleri,
- Alt Islatma,
- Dışkı Kaçırma,
- Anne Baba Boşanma Sürecinin Etkileri.

Oyun Terapisi Odasındaki Oyun Çeşitleri

- Travmatik ya da kötü yaşam olaylarını ifade etmesine yönelik çeşitli alanlarda kullanılabilecek oyuncaklar,     
- Yaratıcılığı geliştirmek için kullanılan malzemeler. Örneğin; Boyama yapma ve Oyun Hamurları,
- Rahatlamaya ve kendini ifade etmeye yarayan malzemeler. Örneğin; Su oyunu (Water games),kum havuzu, Müzik Aletleri,
- Ailevi sorunlara ilişkin oyuncaklar. Örneğin; kardeş kıskançlığı (oyuncak ailesi, hayvan ailesi),
- Belirgin sorunlara yönelik oyuncaklar. Örneğin; Tuvalet eğitimi, Medikal bir problem (Doktor Malzemeleri),
- Çocukların duygu durumlarını ya da öfkesini yansıtabileceği tarzda oyuncaklar; Kuklalar,
- Yumuşak Oyuncaklar: Güven hissi verir,
- Gerçek hayattan konulan malzemeler.

Oyun Terapisinden Çocuk Nasıl Yararlanır ?

Oyun terapisi çocuğun yaşadığı  zorluklarla baş edip çözümler bulmasını ve problem çözme yeteneğini güçlendirmesini sağlar. Çocukların hatalı bakış açıları oyun terapisinde zamanla onlara çıkış yollarını göstererek bu problemlerini çözmelerine yardım eder .

Oyun terapisindeki çocuklar;            
- Davranışlarına dair farkındalık kazanır ve yaptıklarından sorumlu olur ve daha başarılı stratejiler geliştirir,
- Problemlere daha yeni ve gelişmiş çözümler bulur,
- Kendisine ve diğer insanlara karşı sevgi ve kabullenme duygusunu geliştirir,
- Duygularını tecrübe edinmeyi ve onları ifade etmeyi öğrenir,
- Empati duygusunu ve diğerlerinin düşünce ve duygularına saygılı olmayı geliştirir,
- Yeni sosyal yetenekler ve aile ile olan ilişkilerini geliştirmeyi öğrenir,
- Kendine olan saygısını ve güvenini geliştirirken yeteneklerini de anlamasını sağlar.