PECS

PECS

PECS, Otizmli bireylerde iletişimi sağlamak için işaret dilinin geliştirilmesi, sözel iletişimin gerçekleştirilmesine yönelik terapiler gibi yöntemler, genellikle çocukların işlevsel konuşma öncesinde hareket ve ses taklidi becerilerini kazanmış olmasını gerektirir. Otizmli çocukların çevreleriyle iletişim kurmalarını ve kendilerini rahat bir şekilde ifade etmelerini sağlayan PECS (Picture Exc-hange Communication System) yöntemi, 1994 yılında “Delaware Otizm Programı” içinde Bondy ve Frost tarafından geliştirilmiş bir yöntemdir. PECS aracılığıyla çocuk kendini ifade olanağı bulur. Bu yöntemde çocuğun kelimelerinin yerini resimli kartlar almaktadır. Çocuk istediği yiyeceği veya etkinliğin resmini anneye ya da eğitimcisine vererek kendini ifade eder ve böylelikle istediğine ulaşır. PECS çocuğun evde ve okulda davranışlarını düzenlenmesine yardımcı olmaktadır.

PECS Programı altı aşamadan oluşmaktadır:

1.) Çocuk fiziksel destekle istediği yiyeceğin kartını vererek yiyeceğe ulaşmayı öğrenir.
2.) Bu beceriyi doğal bir şekilde yapmayı öğrenir.
3.) Resimlerin ayırt etmesinin öğretildiği aşamadır.
4.) Cümle yapılarının oluşturulmasına geçilir.
5.) 'Ne istiyorsun?', 'Nereye gidiyorsun?' sorularına yanıt vermeyi öğrenir.
6.) Çocuk artık farklı sorulara uygun yanıt verebilecek bir düzeye gelir.