UZMAN DİSGRAFYA (FONOLOJİK FARKINDALIK TEMELLİ MÜDAHALE PROGRAMI)

UZMAN DİSGRAFYA (FONOLOJİK FARKINDALIK TEMELLİ MÜDAHALE PROGRAMI)

 

 

Uzman Disgrafya (Fonolojik Farkındalık Temelli Disgrafi Müdahale Programı) amacı yazma hatalarını minimalize etmek ve ortadan kaldırmaktır.Program sadece hatalara değil hataların sebeplerine odaklanarak olası muhtemel hataların önüne geçerek öğrencileri yazmaya hazırlar.