UZMAN DMP (DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

UZMAN DMP (DİSLEKSİ MÜDAHALE PROGRAMI)

 Disleksi Müdahale programında;son on yıl içerisinde disleksi ile ilgili yapılan araştırmaları merkeze alarak bu çerçevede belirlenen sorun alanları ile ilgili müdahalede bulunmak üzere eşzamanlılık,ardıllık,görsel işlemleme ile ilgili çalışmalar,kısa süreli bellek çalışmaları,otomatik patern çalışmaları,fonolojik ve fonem farkındalığı çalışmaları,okumada akıcılık,okuduğunu anlama,okuma problemlerini çözmeye yönelik uygulamalar ile geçmiş dönemde kazandığı yanlış okuma alışkanlıklarını ortadan kaldırarak yeni bir okuma alışkanlığı kazandırmak amaçlanır.