YARATICI DRAMA

YARATICI DRAMA

Yaratıcı dramada bütün duyu organları etkin bir şekilde kullandığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocukların kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama çocuğun utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar.

Drama oyun oynayarak yapıldığında soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasında yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa çocuk kolayca anlar  ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

Çocuğun düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Çocuklarda estetik duygusunun ve bilincinin gelişmesinde katkıda bulunur. Böylece çocuk iyi, güzel, doğru gibi kavramları daha sağlıklı algılar ve yorumlar. Çocuğun eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur. Drama önemli bir  öğrenme yoludur.
Drama grupla yapılan bir etkinlik olduğunda çocuğun işbirliği yapma, sosyal ilişkiler, iletişim kurma gibi sosyal yönlerinin gelişmesine katkı sağlar. Yapılan etkinlikler çocuğun günlük yaşamdaki sıkıntılarından kurtulmasını sağlar ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkiler. Çocuk drama etkinliği sırasında başkalarının duygularını anlar ve empati kurma becerisi gelişir, bireyleri anlaması kolaylaşır.